Tekst til case stories og testimonials

Case stories er et stærkt salgsværktøj

Et salg forudsætter, at kunden tror på produktet og har tillid til sælgeren – og det er netop disse betingelser, gode case stories bidrager til at etablere. Den gode historie puster liv i dit produkt og beskriver, hvordan det har løst problemer, imødekommet behov og opfyldt drømme. Samtidig får både produktet og din virksomhed gode ord med på vejen i form af direkte citater fra kunden. Mere troværdigt og overbevisende kan salgsargumenterne ikke leveres.

Stor effekt for få midler

Jeg har gennem de seneste år skrevet flere hundrede case stories for mine kunder, og langt de fleste har haft “flere liv” i markedsføringen. Først som nyhed på hjemmesiden og efterfølgende som print/pdf, der distribueres til nuværende og potentielle kunder i målgruppen. Desuden er der mulighed for at afsætte historien til udvalgte medier og/eller udsende en pressemeddelelse.
Du betaler kun for at få skrevet din case story – og evt. få den omformet til en pressemeddelelse. En opgave jeg inkl. interviews typisk løser for under 4.000 kr.

Case stories for kun 3.600 kr.

Case stories er et særdeles omkostningseffektivt markedsføringsværktøj. Med anvendelse af følgende procedure kan jeg skrive en stærk og sælgende case story:

  1. Du leverer kontaktdata på kunden og evt. en kort telefonisk brief.
  2. Jeg gennemfører et telefon-interview med kunden og skriver din case story med en spændende vinkel og fokus på dine budskaber.
  3. Du får teksten til intern godkendelse inden den sendes til kunden for dennes godkendelse.
  4. Råder du ikke selv over en grafisk medarbejder, kan jeg også få din case story sat flot op med billeder (indebærer dog ekstra udgifter).